Hoe een Green Key behalen?

Nog geen Green Key-houder (eerste inschrijving)

 1. Vul de online inschrijvingstool in:
  De inschrijvingstool, een soort zelftest, is een tool waarin alle criteria staan opgelijst en je in kunt vullen of je hier reeds aan voldoet ja/nee/NVT. Hiermee kun je al eens aftoetsen hoever je staat voor het behalen van het Green Key label. Waar je de tool vindt en hoe je dit invult vind je in deze handleiding.
 2. Stuur een mail naar green-key@goodplanet.be voor 30 september met een bevestiging van jouw inschrijving.
 3. Je ontvangt een bevestiging van jouw inschrijving per mail. Als er nog zaken ontbreken vragen we deze op per mail.
Na de inschrijving:
 1. Controlebezoek externe milieuexpert
  • Eerste en tweede jaar, vanaf dan volgt een driejaarlijkse audit ter plaatse
  • Jaarlijks administratieve controle
  • Steekproefgewijs (gratis)
 2. Jury
  • De jury komt samen in december en mei
 3. Green Key uitreiking
  • Januari: ceremoniële uitreiking
  • Juni: enkel persbericht
 4. Jaarlijks blijven updaten dossier (deadline 31 oktober)


Green Key-houder (vernieuwing label)

 1. Inloggen in de nieuwe inschrijvingstool.
 2. Controleer de ingevoerde antwoorden en voeg volgende gegevens toe als bijlagen:
  • Een actieplan met minimaal drie acties waar je de komende jaren op wil inzetten (criterium 1.3.)
  • Jouw verbruiken van het jaar 2022: waterverbruik in m3 (criterium 4.1.), energieverbruik in KwH, energieopwekking in KwH (indien van toepassing) (criterium 7.1.)
  • Enkel voor hotels, conferentie centra, campings en vakantieparken: registratie van afval (criterium 6.7)
  • Enkel voor hotels: Berekende CO₂ uitstoot (criterium 1.6)
 3. Verstuur het ingevulde formulier voor 31 oktober
 4. Je ontvangt een bevestiging van jouw inschrijving per mail. Als er nog zaken ontbreken vragen we deze op per mail.
Informeren kan het hele jaar door via mail: green-key@goodplanet.be en tel: 0473 13 45 76.