Waarom Green Key

EEN TRANSPARANT KWALITEITSLABEL DAT DUURZAAMHEID OP DE KAART ZET

Green Key beloont uitbaters die hun steentje bijdragen aan een sociaalecologisch rechtvaardige samenleving. Wij zetten hen letterlijk en figuurlijk op de kaart, zodat toeristen hun weg ernaartoe vinden.

Green Key uitbaters zijn nu al conform met de wetgeving van de toekomst, die steeds strenger wordt wat milieunormen betreft. Duurzaamheid wordt in de toekomst het enige rendabele model, wat Green Key eigenaars nu al een voorsprong en unique selling point oplevert.
EEN KRACHTIG INSTRUMENT OM ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN TE DIJKEN

Green Key ondersteunt en verenigt uitbaters die hun organisatie willen verduurzamen. Green Key houdt hen op de hoogte van nieuwe duurzame praktijken in de brede toeristische sector. En uitbaters delen hun ervaringen in het Green Key netwerk.

Green Key biedt een kader voor duurzaam ondernemen. Elke Green Key uitbater moet op vlak van management (personeel, administratie, communicatie, beleid), afval, energie, voeding, mobiliteit, energie en schoonmaak aan hoge standaarden voldoen.

Green Key garandeert de klant dat de gekozen Green Key accommodatie haar ecologische voetafdruk systematisch laag houdt. Wie als vrijetijdsbesteder rekening wil houden met de ‘houdbaarheid’ van onze planeet, kan met een gerust hart in een Green Key locatie terecht.

Green Key streeft naar klimaatneutraliteit in de hele sector van (zakelijk) toerisme en vrijetijdsbesteding: zowel zaakvoerders, personeel, leveranciers, klanten, burgers, steden/gemeenten en overheden. Toerisme en vrijetijdsbesteding hangen in hoge mate af van ons leefmilieu. We moeten er alles aan doen om dat leefmilieu te sparen; de habitat van de ‘homo touristicus’.